Lähetä palautetta
 
 

Anna palautetta Ympäristöosaava ammattilainen -palvelusta

Otamme mielellämme vastaan palautetta verkkopalvelusta, esimerkiksi sisällöistä ja käytettävyydestä. Halutessasi voit myös jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Kiitos!

Ympäristöosaava ammattilainen palvelee kuutta toimialaa

Kiinteistönhoitoala

Kiinteistönhoito on avainasemassa, kun pyritään tehostamaan rakennusten energiankulutusta. LVISA-järjestelmien säädöillä sekä säännöllisellä hoidolla, huollolla ja seurannalla voidaan saavuttaa selkeitä säästöjä energiankulutuksessa ja kiinteistön kustannuksissa. Tärkeitä ympäristönäkökohtia ovat myös kiinteistön jätehuolto, työkoneiden energiatehokkuus ja taloudellinen käyttö sekä kemikaalit.

Kone- ja metalliala

Kone- ja metallialan keskeiset ympäristönäkökohdat liittyvät pitkälti materiaalien, veden ja energian kulutukseen alan tuotteiden elinkaaren aikana. Lisäksi alalla käytetään paljon kemikaaleja. Materiaalivalinnoilla, niiden säästäväisellä käytöllä ja kierrätyksellä sekä kestävillä teknologioilla voidaan merkittävästi vaikuttaa alan ympäristövaikutuksiin.

Puhdistuspalveluala

Puhdistuspalvelualalla ympäristövastuullisuus on ammattitaitoa valita kemikaaleja ja vettä säästävät työtavat, käyttää koneita taloudellisesti ja ohjata asiakkaita lajittelussa. Ilmastovaikutuksia aiheuttaa etenkin liikkuminen asiakaskohteista toiseen. Puhdistuspalvelualan ammattilainen voi toimia myös tärkeänä tiedonvälittäjänä esimerkiksi seuraamalla kiinteistön kuntoa ja syntyvän jätteen määriä.

Rakennusala

Rakentamisella on pitkäaikaisia vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Rakentamisen laatu ja materiaalivalinnat vaikuttavat kiinteistön energiankulutukseen, muunneltavuuteen sekä käyttöikään. Näiden lisäksi rakennusvaiheella on suoria ympäristövaikutuksia, mm. työmaalla käytettävä energia. Rakennusvaiheessa ympäristönäkökohdista korostuu työkoneiden ja -laitteiden energiatehokkuus, materiaalien huolellinen varastointi ja hukan välttäminen sekä jätehuolto.

Ruokapalveluala

Ruokapalvelualan suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat ruoan raaka-ainetuotannosta. Hankintojen kautta ruokapalvelualan ammattilaiset voivat välillisesti vaikuttaa niihin. Keittiöprosesseissa korostuvat energian ja veden kulutus sekä syntyvät jätemäärät. Myös asiakkaiden kestäviä ruokatottumuksia on mahdollista edistää.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalla kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus on keskeisessä roolissa, mutta myös ympäristönäkökulma on merkittävä. Kiinteistöissä kuluu paljon energiaa ja vettä. Alalla käytetään materiaaleja, välineitä ja kemikaaleja, ja useat alalla syntyvät jätteet vaativat erityisen käsittelyn. Kertakäyttötuotteiden korvaaminen kestävillä vaihtoehdoilla on tulevaisuuden suuntaus. SOTE-alan aineisto suunnataan tässä vaiheessa lähihoitajille.